Z21

Z21, bild länkad från z21.eu

(gäller även z21 och z21Start)

Vid styrning via Roco Z21 kan nu de flesta funktioner i MJ-fjärren användas fullt ut och dessa innefattar:

  • Automatisk lok- (tåg-) styrning
  • Magnetartikelmanövrering
  • Återkoppling via de moduler som kan anslutas till Z21:s återkopplingsbussar
  • Hastighetsmätning och identifiering via Lissy-systemet (kan dock f.n. inte nyttjas i MJ-fjärren – kommer så småningom)
  • Tåg- och växlingsvägslåsning (magnetartiklar kan dock inte ”låsas” på samma sätt som via ECoS, mer info följer)

Följande är inte implementerat i nuvarande version:

  • Stöd för Motorola-dekodrar (MM I/II protokoll) – vare sig för lok eller magnetartiklar
  • Programmering/läsning av dekodrar (CV)
  • RailCom

Vidare information följer inom kort.